tepylai


tepylai
tepỹlai sm. pl. (2) žr. 1 tepalas: 1. N Vežimo tepỹlai KII334. 2. Tepỹlai pro utėles KII12. 3. žr. 1 tepalas 5: Visokiais tepỹlais išsitepusi pana Klov. 4. KII163 kas tepama ant duonos.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pro — 1 prõ praep. su acc., instr. I. rodant erdvės santykius: 1. judėjimo liniją ko šonu, greta ko: Kelias eina pro namus Dv. Reikia važiuot pro šitą tvartą iš molio Nmč. Jūs bėkite tiesiau, o aš pro jaują – už akių Žem. Ji nuėjo į upelį, kur tekėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language